Vaksdal ligger sentralt til, langs E16 mellom Bergen og Voss. Det er kort reisetid til Bergen, jernbanestasjon og europavei gir god kommunikasjon med resten av landet. 

Det er nå bestemt at det skal bygges ny jernbane og vei forbi Vaksdal. Det blir dermed plassert en miljøvennlig jernbane sentralt i sentrum av bygda, mens den nye veien går utenfor. Dette vil medføre at bebyggelsen vil bli mer skjermet fra støy og forurensning enn i dag. 

Det bygges ny barneskole, og ungdomsskolen på Dale som ligger 20 km unna er helt ny. 

Alt av fasiliteter ligger i gangavstand – sentrum, barnehager, skole, matvarebutikk, bensinstasjon, fotballbane, idrettspark og -anlegg, skole- og voksenkorps, bibliotek, butikker, tannlege og pub/kafé – og mye annet! Det er også gangavstand fra boligfeltet til flotte turområder og nyoppført barnehage.

Vaksdal er en levende og bynær bygd!

Våre tomter i Vaksdal har sannsynligvis kommunens flotteste beliggenhet, og er tilrettelagt for alt en moderne huskjøper kan ønske seg / Jamne Eiendom / Nils Jamne / Boligtomter

Vaksdal kommune er en flott kommune å bo i, med nærhet til fjord og fjell, Bergen og Voss. Kommunen er mangfoldig fra landbruksmiljøet på Gullbrå i Eksingedalen og Li i Bergsdalen, industristedene Vaksdal og Dale og tettstedet Stanghelle.

De frivillige organisasjonene spiller en viktig rolle i lokalsamfunnet i Vaksdal, og gjør at det er lett å bli kjent med alle i lokalmiljøet for alle interesser og aldersgrupper. 

 

 

Om Jamne Eiendom

Jamnefeltet ble regulert på slutten av 80-tallet og er helt utbygd i første byggetrinn. Det første byggetrinnet ble utbygd med ny barnehage av Vaksdal kommune og et senter med eldreboliger. Samtidig ble det bygd 17 eneboliger i området.

Grunneierne startet et eget selskap, Jamne Eiendom A/S, som overtok utbyggingsområdet med 28 tomter og et større areal kalt «Svena» som er regulert, men ikke detaljregulert.

Arne Haugen, i selskapet Arne Haugen VVA-prosjektering, utfører prosjekteringsarbeidet og Jordalen Entreprenør A/S fra Voss har stått for utbygging.

Byggefeltet har ingen klausuler om bygging av bestemte husmerker eller tidsfrister for bygging.

Hele feltet er ferdig – med VVA, ferdig asfaltert vei, strøm og gatelys.

Våre tomter i Vaksdal har sannsynligvis kommunens flotteste beliggenhet, og er tilrettelagt for alt en moderne huskjøper kan ønske seg / Jamne Eiendom / Nils Jamne / Boligtomter