Uendelige muligheter

Svena er et område som er tilknyttet Jamnelia med vei og infrastruktur. Området er tiltenkt boliger, men er ikke detaljregulert. Området kan utvides med egne og ev. kommunale tomter.

Svena er sydvendt og ligger svært sentralt til. Her har du alt i gangavstand – og sannsynligvis Vaksdals vakreste utsikt!

Byggefeltet har ingen klausuler om bygging av bestemte husmerker eller tidsfrister for bygging. Bebyggelse og tomtestørrelse er opp til kjøper å vurdere og tilrettelegge for. All infrastruktur til dette området er lagt fram til tomteområdet.

Dette er kommunens beste utsikt – mulighetene er mange!

Våre tomter i Vaksdal har sannsynligvis kommunens flotteste beliggenhet, og er tilrettelagt for alt en moderne huskjøper kan ønske seg / Jamne Eiendom / Nils Jamne / Boligtomter

Markeringen av området er ment som en rettledende illustrasjon og definerer ikke den nøyaktige størrelsen.

Våre tomter i Vaksdal har sannsynligvis kommunens flotteste beliggenhet, og er tilrettelagt for alt en moderne huskjøper kan ønske seg / Jamne Eiendom / Nils Jamne / Boligtomter
Våre tomter i Vaksdal har sannsynligvis kommunens flotteste beliggenhet, og er tilrettelagt for alt en moderne huskjøper kan ønske seg / Jamne Eiendom / Nils Jamne / Boligtomter