brukesIMG_9917

Jamnefeltet ble regulert på slutten av 80-tallet og er helt utbygd i første byggetrinn. Det første byggetrinnet ble utbygd med ny barnehage av Vaksdal kommune og med et senter med eldreboliger. Samtidig ble det bygd 17 eneboliger i området.

Grunneierne har nå startet et eget selskap, Jamne Eiendom A/S som overtar utbyggingsområdet med 28 tomter.