svena-front

Jamne Eiendom vurderer å helt eller delvis selge sitt tomtefelt på Jamne.

13 av tomtene i nedre del (35 – 47) er detaljregulert med godkjent infrastruktur som kan overtas. Øvre kant av området, Svena, området er regulert til boliger og godkjent veitrasé. Byggefeltet har ingen klausuler om bygging av bestemte husmerker eller tidsfrister for bygging. Bebyggelse og tomtestørrelse er opp til kjøper å vurdere og tilrettelegge for. All infrastruktur til dette området er lagt fram til tomteområdet. Dette er kommunens beste utsikt – mulighetene er mange!

Mer informasjon om boligfeltene og bilder finner du på denne siden.

Interesserte bes ta kontakt med Nils Jamne på tlf 95 29 32 28 eller nils@jamneeiendom.no.