Jamne Eiendom har pr. desember 2018 solgt råtomt nr 35 – 47 (se stort kart) til A/S Indoor, et bergensfirma med lokale interesser. De planlegger omregulering av nåværende område og tettere utbygging enn det som foreligger i dag. Dette innebærer at det vil være færre muligheter for å skaffe seg tomt til enebolig i Vaksdal – men vi har fremdeles flotte tomter til salgs.