De første husene er under oppføring, og skal opp på tomt nummer 18, 23 og 30. Husene skal være ferdig montert til nyttår.