Tomt nummer 24 til og med 29 vil bli lagt ut for salg og opparbeidelse sommeren 2010. Fra 727 kvm til 1161 kvm. Ønsker du mer informasjon, ber vi om at du tar kontakt med oss.